Tháng 8

Tháng 8

Tháng 8 dở dở ương ương, hè không ra hè mà thu cũng không ra thu.
Tháng 8 với 3 cái bill phải thanh toán :v mới giải quyết được 2.
Tháng 8 là sắp tới Trung thu.
Và tháng 8
Cũng chỉ là tháng 8 thôi.
:3

Vô tình đọc được bài này, search thử thì thấy chỗ nào cũng dẫn “via butchigo”, nhưng mà vào tumblr của bạn butchigo thì lại không thấy cái này, nhưng mà thôi cứ cọp lại.

Tháng 8 sang rồi em biết không…
Hè kia lơ đãng bỏ qua sông.
Để mặc thu về trong nhớ tiếc.
Hóa vàng một xấp nắng trong trong…

Tháng 8 sang rồi em biết không?
Gió thêm vội vã, nắng bớt hồng.
Lá khẽ chuyển màu theo nắng mới.
Rơi vèo một cái vào hư không.

Tháng 8 sang rồi, em biết không…
Có bầu trời trong màu nước lặng.
Có buổi chiều rơi vào ngõ vắng.
Có người ngồi gỡ những nhớ mong…

via butchigo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *