Rabbit, bear, penguin

Rabbit, bear, penguin

Lâu lâu động dao động kéo tí cho có không khí.

Đống này được thiết kế để tạo hiệu ứng ảo giác, đại khái là là cho dù có đi đâu cũng có cảm giác nó dòm mình lom lom :3

Cho bạn nào quan tâm, các bạn có thể tải kit ở đây: http://cutfoldglue.net/

YOLO
\m/

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *