Hóng App

Hóng App

Cái này là sản phẩm của một buổi ngồi nói nhảm với MSP + mấy ngày Tết lê thê không biết làm gì. :'(

Hóng được làm ra nhằm hỗ trợ công tác đá xoáy, ném gạch, phá làng phá xóm, thọc gậy bánh xe, ném cứ* hội nghị,…

Hóng làm một việc rất nhảm đó là nằm sẵn trên menu bar, khi bạn click vào Hóng và chọn mục tương ứng, Hóng sẽ copy link một cái ảnh bất kì theo thể loại đã chọn, bạn chỉ việc nhảy vào trong FB và dán vào comment. :v

App hiện tạm thời chỉ có mặt trên Mac, không phân phối qua store, các bạn tải từ link sau về rồi tự chạy, lưu ý kết nối mạng khi chạy:
http://quangltp.com/hongapp

Các bạn lưu ý xài đúng nơi đúng chỗ, xài ngu đầu u ráng chịu. :'(

Tác giả hoàn toàn vô tội trong mọi trường hợp bị chia tay, inh phen, từ mặt,… do sử dụng app. :'(

Cám ơn các bạn.

YOLO \m/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *